חידון מה פירוש המילה – פתרונות

1. מהי אִצְטְלָה?

מעין גלימה או אדרת. המילה נשאלה ללשוננו מן היוונית בתקופת חז"ל. כשאדם עושה מעשה לא טוב ומנסה לשוות לו מראה תמים, אומרים עליו שהוא עושה את מעשיו "באצטלה" של משהו אחר.

 2. מהו כִּבְשׁוֹן?

סוד, כגון 'כבשוני לבו', 'כבשונו של עולם'. המילה קשורה כנראה לפועל כָּבַשׁ, המציין בין השאר סגירה לשם הסתרה, כגון "הכובש את נבואתו" (משנה סנהדרין יא, ה).

3. מהו מַאֲלִיף?

מרובה, מוכפל פי אלף, ככתוב: "צֹאונֵנוּ מַאֲלִיפוֹת מְרֻבָּבוֹת בְּחוּצוֹתֵינוּ" (תהלים קמד, יג). מכאן הביטוי 'ברכות מאליפות' שפירושו ברכות לרוב, שפע ברכות.

 4. מהי קְנוֹקֶנֶת?

איבר האחיזה המסולסל של הגפן ושל צמחים מטפסים נוספים. מקור המילה בספרות חז"ל.

חזרה לחידון