ד"ר אמיר געש – חתן הפרס לשנת תשע"ז

נימוקי ועדת הפרס

ד"ר אמיר געש הוא מעובדי המחקר המצטיינים במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית. בהצטרפותו לסגל עובדי המחקר של המילון בשנת תשע"ב (2012) הביא עמו ד"ר געש, נוסף על שאר ידיעותיו, ידיעה מעולה של הלשון הערבית על ניביה, הוא התחום שבו כתב עבודת דוקטור. מכוח ידיעותיו אלו, שאינן מצויות ביותר, מצא ד"ר געש את מקומו במדור תקופת הגאונים ובו הוא משקיע את מיטב מעשיו בספרות הקראים על לשונה המיוחדת.

ד"ר געש ניחן בכוח עיון חודר שאליו מצטרפות התמדה וחריצות הראויים לכל שבח. את סגולותיו אלו הוא מביא לידי ביטוי הן בהתקנת החיבורים הנמסרים לטיפולו, הן בביקורת התקנתם של אחרים, הן בהעלאת שאלות כוללות המצריכות דיון והכרעה לגבי עבודת המילון בכללה.

עבודתו במפעל המילון ההיסטורי הצמיחה בתוך זמן קצר יבול נאה של פרסומים חשובים המעיינים בחיבורי הקראים ולשונם ושיש בהם בחינה מחודשת של חיבורים אלו, מקורם וטיבם.

לשבח עבודתו של ד"ר געש יש לצרף את שבח אופיו הנעים התורם לעבודה הברוכה במחיצתו.

בשל כל אלה נמצא ד"ר געש ראוי לפרס עובד המחקר המצטיין של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ז.

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה, יו"ר ועדת הפרס
פרופ' אהרן ממן, סגן נשיא האקדמיה, ועדת הפרס

ירושלים, כ"ו בכסלו תשע"ז (26 בדצמבר 2016)

פרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון, אמיר געש