חידון מה הכתיב המומלץ – פתרונות

דרמתי / דרמטי
שמות תואר הנגזרים ממילים לועזיות בסיומת ־ָה (כגון דרמה) נכתבים ב־ט על פי שם התואר הלועזי: דרמטי על פי dramatic, וכן ארומטי, סיסטמטי, סכמטי ועוד.
למעוניינים בהרחבה – מוזמנים לקרוא את מאמרה של רונית גדיש באקדם 26, עמ' 2.

וטיקן / ותיקן
על פי כללי התעתיק מלועזית לעברית ההגה t מתועתק ב־ט.
לכללי התעתיק המלאים.

חלווה / חלבה
מדובר במילה ערבית מן השורש חל"ו שמשמעו 'מתוק' או 'עָרֵב'.
להרחבה: חלווה או חלבה.

טכס / טקס
הכתיב טֶקֶס משקף את העיצור k ואילו הכתיב טֶכֶס מתאים ל־כ רפה, כמו במילים נֶכֶס, מֶכֶס, סֶכֶר, מֶכֶר. מכיוון שבימינו ההגייה המקובלת של המילה היא ב־k, נקבע הכתיב טקס. להרחבה: טקס או טכס.

יקינתון / יקינטון
מילים לועזיות בין־לאומיות שמקורן ביוונית והן נכתבות בה באות θ (תֵטָה) – נכתבות בעברית ב־ת. גלגולה של האות θ בכתיב באנגלית הוא th. ואמנם שמו המדעי של הצמח הוא ב־th, היינו: Hyacinthus.
להרחבה: ט' ות' במילים לועזיות.

כורסא / כורסה
שמות בעלי סיומת היידוע הארמית ־ָא חדרו אל העברית ונתפסו בה כשמות ממין נקבה. שמות אלו נוהגים בנטיית היחיד כמקביליהם העבריים בעלי הסיומת ־ָה, ולפיכך החליטה האקדמיה שהם ייכתבו בה"א כמילים עבריות ממין נקבה המסתיימות בתנועת a: סדנה, גרסה, בעיה, דוגמה, קופסה, כורסה וכיו"ב.
להרחבה: דוגמה או דוגמא

כורדיסטן / קורדיסטן
בכללי התעתיק של האקדמיה הכתיב הזה מובא כדוגמה לכתיב מושרש שאפשר לדבוק בו.
לכללי התעתיק המלאים.

פיזיקה / פיסיקה
על פי החלטת האקדמיה מילים ממוצא יווני שנתגלגלו לעברית מלשונות אירופה ונוהגים להגות בהן ז ולא ס – נכתבות ב־ז.
להחלטה על צורתן וכתיבן של מילים לועזיות בלשוננו.

פרוור / פרבר
שני הכתיבים מצויים במקורות, ואולם האקדמיה ממליצה על הכתיב ב־ו (מספרות חז"ל), משום שהוא המשקף את הגיית המילה בעברית בת ימינו. הכתיב המקראי פרבר מותר גם הוא, ואולם הוא מתאים להגייה פַּרְבָּר ב־ב דגושה, ואמנם כך המילה מנוקדת במקרא.

תורכייה / טורקייה
טורקייה – על פי כללי התעתיק מלועזית לעברית ההגה t מתועתק ב־ט (ראו 'וטיקן' לעיל).‏ לכללי התעתיק המלאים.

חזרה לחידון