יום השתלמות לחובבי הלשון – הכרטיסים אזלו

יום ראשון, ז' באב תשע"ז (30 ביולי 2017)
מן השעה 10:00 עד השעה 15:00
בבית האקדמיה ללשון העברית

ביום ההשתלמות יוצגו כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה לאחרונה. כמו כן ייכללו בו פרק במילונאות וסדנת ניסוח.

תוכנית האירוע

10:00 – 11:30 כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
11:45 – 13:15 סדנת פיסוק בהנחיית ד"ר אורלי אלבק
13:30 – 15:00 פרק במילונאות מפי רונית גדיש

השתתפות בהשתלמות כולה (לא כולל חניה) ₪150.00
השתתפות בהשתלמות כולה (כולל חניה) ₪160.00

דמי ההרשמה – 50 ₪
דמי ההשתתפות (כולל דמי ההרשמה) – 150 ₪

דמי ההרשמה לא יוחזרו למבטלים את הרשמתם.

המבטלים את הרשמתם בשבוע האחרון שלפני ההשתלמות יחויבו במלוא הסכום.

התשלום ייגבה כשבוע לפני ההשתלמות.
ההשתלמות תיפתח אם יירשמו 20 משתתפים לפחות.