צילום של אבי שמידמן

*אבי שמידמן

 • נבחר לחבר־יועץ בשנת תשע"ז

אבי שמידמן נולד בכ"ז באדר תשל"ד (1974) בארצות הברית ועלה לארץ בשנת תשנ"ז. בשנת תשס"ט קיבל את התואר דוקטור מאוניברסיטת בר־אילן. את עבודת הדוקטור כתב בהדרכת חבר האקדמיה פרופ' אפרים חזן בנושא "ברכות המזון המפויטות מן הגניזה הקהירית: מבוא ומהדורה מדעית". עם סיום הדוקטורט התמנה למרצה באוניברסיטת בר־אילן במחלקה לספרות עם ישראל, ובשנת תשע"ה קוּדם לדרגת מרצה בכיר.

תחומי מחקרו העיקריים: הפיוט העברי הקדום, לשונו וסגנונו; התהוות הליטורגיה היהודית; חקר הגניזה הקהירית; כתבי ש"י עגנון, לשונו וסגנונו; מדעי הרוח הדיגיטליים.

מפרסומיו

 • "תפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות", גנזי קדם ב (תשס"ו), עמ' 45–102
 • "פסקת 'מלכינו אלהינו' בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה", גנזי קדם ג (תשס"ז), עמ' 9‑28 (עם אורי ארליך)
 • "מתי נאמרו ברכות המזון המפויטות ליום הכיפורים?", גנזי קדם ד (תשס"ח), עמ' 61–90
 • "ברכות מזון מפויטות לארוסים מן הגניזה", פרקי שירה ד (תשס"ט), עמ' 9‑25
 • "'דוהרי דוקלים' ו'דוהר העיניים': 'דהר' כלשון 'אור' בפייטנות הקדומה", לשוננו עה (תשע"ג), עמ' 37–54
 • 'קטעי ברכות מזון מן הגניזה עם לשון זימון על פי מנהג ארץ ישראל הקדום', גנזי קדם ח (תשע"ג), עמ' 67–109 (עם אורי ארליך)
 • "'אמן בימינו…': התהוותה של פסקה חדשה בין ברכת ירושלים לברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון", תרביץ פב, א (תשע"ד), עמ' 115‑133 (עם אורי ארליך)
 • "'קינות' לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז", תרביץ פב, ב (תשע"ד), עמ' 241–268
 • "סליחות לעשרה בטבת מפרי עטו של ר' יוסף אבן אביתור", קבץ על יד כג (לג; תשע"ה), עמ' 1–47
 • "מעמדם הליטורגי של פיוטי 'חטאנו' על פי קטעי הגניזה הקהירית", תרביץ פג, א‑ב (תשע"ה), עמ' 87–113
 • "גלגולו של סיפור' [פרסום של סיפור חדש מאת ש"י עגנון על פי כתב יד אבוד], הארץ, 28.4.2016, המדור לתרבות וספרות (עם ע' סנובל)
 • "Developments within the Statutory Text of the Birkat ha-Mazon in Light of its Poetic Counterparts," in: A. Gerhards and C. Leonhard (ed.), Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights into its History and Interactions, Leiden: Brill 2007, pp. 109-126
 • "On the Liturgical Function of DSS Document 4Q434a," Zutot 5 (2008), pp. 15‑22
 • "Congregational Participation within the Biblical Story in the Yotser Poems of Shlomo Suliman," in: W. van Bekkum and N. Katsumata (ed.), Giving a Diamond: Essays in Honor of Joseph Yahalom on the Occasion of His Seventieth Birthday, Leiden: Brill 2011, 137‑158
 • "A Multifaceted Nuptial Blessing: The Use of Ruth 4:11‑12 within Medieval Hebrew Epithalamia," Melilah: Manchester Journal of Jewish Studies 8 (2011), pp. 96‑112
 • "Intertextual Supplications in Liturgical Poetry of Yehuda Halevi," Frankfurter Judaistische Beiträge 38 (2013), pp. 25-48
 • "Use of the Root 'dhr' as 'Roaring' in Early Piyyut," Zutot 10 (2013), 41-51
 • "Construct, Inverted," Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan, Leiden and Boston: Brill 2013, pp. 595‑596
 • "Identification of Parallel Passages Across a Large Hebrew/Aramaic Corpus," Journal of Data Mining and Digital Humanities, Special Issue on Computer-Aided Processing of Intertextuality in Ancient Languages, 2017 (with Moshe Koppel, and Ely Porat)