לקובץ PDF

עמוד לדוגמה מתוך גיליון אקדם

אקדם 58

תשע"ז – 2017

תוכן העניינים

  • חגיגת העברית: יום העברית באקדמיה, עמ' 1
  • פרס עוזי רמון לשנת תשע"ז, עמ' 1
  • "אכלתי דג מתוק בסיפורי עגנון" מאת חיים סבתו, עמ' 2
  • דוד טלשיר תהיה מנוחתו כבוד, עמ' 4
  • מפגש חגיגי לציון צאתו לאור של הספר "החצוף הישראלי", עמ' 6
  • חמישים שנה לזכייתו של ש"י עגנון בפרס נובל, עמ' 5
  • הכינוס הבין־לאומי לחקר לשונות ימי הביניים, עמ' 8
  • זכריה, זכריני או אוזן העכבר מאת יעקב עציון, עמ' 11
  • "מילון רחוב" – כרזות יום העברית, עמ' 12