השתלמות לחובבי הלשון להצגת כללי הכתיב החדשים, תשע"ז

ההשתלמות נועדה להציג את כללי הכתיב החדשים שאושרו באקדמיה. כמו כן נכללו בה פרק במילונאות, סדנת פיסוק וסדנת ניסוח.

בשל הביקוש הרב התקיימו ארבעה ימי ההשתלמות בבית האקדמיה ללשון העברית. השתתפו בהם כמאה ושלושים משתלמים שבאו מכל הארץ.

ההשתלמויות היו בתאריכים האלה: כ"ה בתמוז (19 ביולי 2017); א' באב (24 ביולי 2017); ג' באב (26 ביולי 2017); ז' באב (30 ביולי 2017).

התוכנית כללה את ההרצאות והסדנאות האלה:

  • על כללי הכתיב החדשים מפי רונית גדיש
  • סדנת ניסוח בהנחיית בת שבע ורדי וקרן דובנוב
  • פרק במילונאות מפי רונית גדיש
  • סדנת פיסוק בהנחיית ד"ר אורלי אלבק