השתלמות לחובבי הלשון להצגת כללי הכתיב החדשים, תשע"ז