דינה נחליאל

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת תשע"ז (2017)

חיבורים לקבלת תואר

  • תואר שני: מסורת הלשון העברית המשתקפת בניקוד הבבלי: השלמות לשם העצם מתוך שני קטעי גניזה, בהנחיית פרופ' יוחנן ברויאר, האוניברסיטה העברית, ירושלים תש"ף.

פרסומים מדעיים

  • (עם א' יודיצקי) "איך קיבל הפיל את החדק שלו בעברית", לשוננו פב (תש"ף), עמ' 296–300