יהונתן גיל רוסן ממן

המדור לספרות התרגומים מערבית

  • עובד באקדמיה משנת תשע"ז (2017)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר שני:  מערכת הפועל בתרגום יהודה אבן תיבון לספר הכוזרי על פי המאמר הראשון (בהכנה)