לשון המשפט – השתלמות תעודה בנושא שיפור הניסוח של הטקסט המשפטי, תשע"ח