מפגש לזכרו של איש האקדמיה ללשון העברית פרופ' ראובן מירקין ז"ל