מפעולות ועד הלשון

תרפ"ח–תשי"ג (1928–1953)

בשנת תרפ"ח (1928) ייסד ועד הלשון העברית את הרבעון "לשוננו" כחלק מתוכניתו לתחיית השפה ושכלולה. כתב העת נועד לפרסום מחקרים בלשון העברית ולמאמרים והצעות שתרמו "להרחבת הלשון ולתקונה". מדור מיוחד בכתב העת ושמו "מפעולות ועד הלשון" נועד ל"פרסום פעולותיו, חדושיו והחלטותיו" של הוועד.
לאחר שיצאה המחברת האחרונה של זכרונות ועד הלשון (מחברת ו, תרפ"ח) החל הוועד לפרסם דינים וחשבונות על פעולותיו ברבעון "לשוננו".
עם הקמת האקדמיה בשנת תשי"ד פסקו הדיווחים ב"לשוננו" ועברו לזיכרונות האקדמיה ללשון העברית.

להלן הסריקות מכרכי לשוננו א–יח מן המדור "מפעולות ועד הלשון".

לשוננו א (תרפ"ח–תרפ"ט)

לשוננו ב (תרפ"ט–תר"ץ)

לשוננו ג (תר"ץ–תרצ"א)

לשוננו ד (תרצ"ב)

לשוננו ה (תרצ"ג)

לשוננו ו (תרצ"ד)

לשוננו ז (תרצ"ה–תרצ"ו)

לשוננו ח (תרצ"ז)

לשוננו ט (תרצ"ח)

לשוננו י (תרצ"ט–ת"ש)

לשוננו יא (תש"א–תש"ג)

לשוננו יב (תש"ג–תש"ד)

לשוננו יג (תש"ד–תש"ה)

לשוננו יד (תש"ו)

[לשוננו טו – בכרך זה לא התפרסמו דוחות ועד הלשון]

לשוננו טז (תש"ח–תש"ט)

לשוננו יז (תשי"א)

לשוננו יח (תשי"ב–תשי"ג)