סיפורו של ארון ספרים ישן

לאחרונה התגלה מדוע נמחקה מילה מכתובת שהתנוססה על ארון ספרים ישן של ועד הלשון העברית.

צילום של ארון הספרים הישן, המילה ועד מחוקה לפני המילים הלשון העברית

 עיון מקרי בספר על תולדות ועד הלשון העברית שכתב שמואל איזנשטדט, מנהל לשכת הוועד בימי המנדט, פתר תעלומה: על ארון ספרים ישן של ועד הלשון העברית, השמור באקדמיה ללשון העברית, מתנוססת הכתובת שבתמונה. ברור היה שהמילה המחוקה היא "ועד", אבל מדוע נמחקה המילה? התשובה לשאלה היא תשובה היסטורית החוזרת לפחות מאה שנים אחורנית:

מלחמת העולם הראשונה העמידה בסכנה את קיומו של היישוב העברי בארץ ישראל וגרמה לטלטלה קשה לתושבים היהודים ביישובים רבים. גם בוועד הלשון העברית פגעה המלחמה: ישיבותיו נתבטלו, פרסומיו נפסקו, וראשיו נאלצו לעזוב את הארץ: אליעזר בן-יהודה נדד לארצות הברית עם הכרטיסייה של מילונו ודוד ילין גורש לדמשק לאחר שפעל בכל מאודו לגייס סיוע כספי ליישוב.

השלטון העות'מאני ביקש לעקור כל סממן לאומי של היישוב והטיל איסורים מאיסורים שונים. עדות לגזרותיו שרדה בארון הספרים של ועד הלשון. על הארון הייתה מגולפת הכתובת "ועד הלשון העברית". בשל החשש מן הגזרות גורדה המילה "ועד" ובמקומה נותרה צלקת.

הארון, שגילו מאה שנים ויותר, החזיק מעמד בכל טלטולי המקום והזמן וממשיך לשמש את אנשי האקדמיה ללשון העברית עד היום הזה.

ארון הספרים הישן בבית האקדמיה ללשון העברית