השתלמות לחוקרים וסטודנטים להכרת אתר מאגרים, תשע"ז

טקסט הזמנה להשתלמות לסטודנטים וחוקרים באתר מאגרים