מתרגלים כתיב מלא – מה הכתיב הנכון?

בחרו את המילה הכתובה לפי כללי הכתיב המלא: