פרופ' זאב בן־חיים על מעורבותו של דוד בן־גוריון בהקמת האקדמיה ללשון העברית

"נדרשה הסכמת הממשלה לכונן אקדמיה ממלכתית ללשון במקומו של ועד הלשון. ראש הממשלה הזמנית דוד בן־גוריון לא זו בלבד שהסכים לרעיון אלא תמך בו בכל ליבו. עד כמה נחשב הדבר בעיניו תעיד העובדה כי שלושה שבועות בלבד משוך הקרבות בתש"ח נתפנה בן־גוריון לקבל את משלחת ועד הלשון כדי לדון עימה בהצעת כינון האקדמיה ללשון. יותר מכך: חודשים מעטים עברו וכבר יכול ועד הלשון לכנס אספה מיוחדת – בבירה הזמנית, בתל אביב – כדי להודיע ברבים על התפרקותו לקראת הקמת האקדמיה ללשון. בן־גוריון נענה להזמנת ועד הלשון להשתתף בישיבה זו, ואף נשא בה דברים יפים על הלשון העברית ועל תפקיד האקדמיה העומדת לקום בהנחלת אוצרות התרבות האנושית כולה ללשון העברית. בלא תמיכתו הנמרצת של בן־גוריון קשה להניח שהייתה האקדמיה ללשון קמה זמן מועט כל כך לאחר קום המדינה."

דברים מתוך ריאיון שערך ד"ר נתן אפרתי עם פרופ' זאב בן־חיים ואשר שודר בכ"ח בתשרי תש"ן, 27 באוקטובר 1989.