ילד יושב עם קוביה נוגרית על ספסל - הכיתוב: ניסוי וטעייה או ניסוי ותהייה?

ניסוי וטעייה או ניסוי ותהייה?

במונחי האקדמיה ללשון העברית נקבע תמורת המונח הלועזי  trial and error הצירוף 'נסייה וטעייה' – שיטה לפתרון בעיות המבוססת על ניסיונות מעשיים חוזרים ונשנים מתוך תיקון הטעויות עד להשגת ההצלחה המבוקשת.

נראה כי ה‍‍‍‍‍‍מילה נסייה הועדפה מניסוי כי ניסוי משמעו 'אקספרימנט', ובהקשר זה אין מדובר ב'אקספרימנט' של ממש. עוד נימוק לטובת נסייה הוא המשקל האחיד לה ולמילה טעייה.
‍‍‍‍‍‍ואולם נראה כי המציאות הלשונית אמרה את דברה, והצירוף הרווח בציבור הוא ניסוי וטעייה. בצירוף זה אין כל טעות עקרונית, אף שהוא שונה במקצת מן המונח הרשמי.
‍‍‍‍‍‍ומה בדבר "ניסוי ותהייה"? אף שיש היגיון מסוים גם בצירוף הזה, סביר שהוא נולד מתוך טעות בגלל דמיון הצליל ל'טעייה', ומכל מקום אינו מתאים למונח הלועזי שהצירוף בא לתרגם.

נעיר כי במונחי פסיכולוגיה של ועד הלשון משנות הארבעים של המאה העשרים נקבע דווקא 'ניסיון וטעייה' – לא ניסוי ולא נסייה.