כרזות להדפסה

הרשומות שלנו בדף הפייסבוק עוסקות בשאלות לשון נפוצות ובעושרה של השפה העברית, והן זוכות לאהדה עצומה בקרב ציבור הגולשים.

בעקבות בקשות רבות שקיבלנו אנחנו מציעים כעת אפשרות להדפיס את האיורים והרשומות מדף הפייסבוק לשימוש בכיתה, ללוח המודעות בעבודה או לכל שימוש אחר שתבחרו בו.

לחצו על התמונה המבוקשת לקבלת כרזה להדפסה בקובץ PDF.

 


לא הכול נורא