עיוני לשון ועיוני דקדוק בעברית המקרא, שבט תשע"ח

כינוס בין־לאומי

 כינוס בין־לאומי בנושא

עיוני לשון ועיוני דקדוק בעברית המקרא

הכינוס היה בי"ב–י"ד בשבט תשע"ח (28–30 בינואר 2018)
בבית האקדמיה ללשון העברית.

סיכום הכנס מאת ד"ר דוד פריבור, המרכז המדעי של הכינוס

 

פירוט תוכנית ההזמנה לכנס עיוני לשון ועיוני דקדוק בעברית המקרא