מגורי בעלי חיים בקיבוץ – סיומת ־ִיָּה

בקיבוצים אחדים היו ענפי בעלי חיים נוספים על בקר, צאן ותרנגולות, ונוצר אפוא צורך בשמות מקומות ייחודיים להם. וכפי שבתי מלאכה וענפי משק אחרים נוצרו משם בתוספת הסיומת ־ִיָּה – כגון נגרייה, מאפייה, צבעייה, חשמלייה – כך נוצרו שמות כמו שְׁפַנִּיָּה, אַרְנָבִיָּה,  אֲוָזִיָּה, בַּרְוָזִיָּה, חֲזִירִיָּה.