פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן־יהודה

ברכות חמות לעמיתנו ד"ר נתן אפרתי, היסטוריון וחוקר תולדות היישוב ובעבר מנכ"ל האקדמיה ללשון עברית, לרגל זכייתו בפרס ראש הממשלה ללשון העברית על שם אליעזר בן־יהודה לשנת תשע"ח.

הפרס נועד לעודד ולקדם את שימורה, התפתחותה, שגשוגה, חיזוקה וטיפוחה של הלשון העברית כלשון הדיבור וכלשון התרבות במדינת ישראל.

 

חיבוריו בהוצאת האקדמיה ללשון העברית:

מלשון יחידים ללשון אומה: הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ"ב–תרפ"ב (1881–1922) / תשס"ד, 2004

העברית בראי המדינה / תש"ע, 2010

אליעזר בן־יהודה – פנים לא מוכרות בעשור האחרון של חייו ( העברית נט א-ב [תשע"א, 2011] )