"אני רואה עצמי מחזֵר של הספרות העברית"

מאת: עמוס עוז

העברית סד, א–ב (תשע"ז)

לקריאת המאמר

אומרים שהשפה העברית הייתה שפה מתה במשך 1700 שנים. אומרים שאליעזר
בן־יהודה החיה אותה. אך לא, היא לא הייתה שפה מתה. ולא אליעזר בן־יהודה
החיה אותה, ודאי לא אליעזר בן־יהודה לבדו החיה אותה. היא הייתה יפהפייה
נרדמת, לא שפה מתה.