הוא והיא בתחום הממשל והמשפט – פתרונות

 1. הוא – כינוס או סדרת ישיבות; היא – בית המחוקקים (כֶּנֶס, כְּנֶסֶת)
 2. הוא – שלטון; היא – חֶבֶר השרים השולט במדינה (מִמְשָׁל, מֶמְשָׁלָה)
 3. הוא – מערכת השלטון; היא – מופקדת על שמירת החוק והסדר (מִשְׁטָר, מִשְׁטָרָה)
 4. הוא – מילת יחס שמשמעה 'מול'; היא – אופוזיציה בעברית (נֶגֶד, נֶגְדָּה)
 5. הוא – הייררכייה, סולם הדרגות; היא – מעלָה, משטח מוגבה (מִדְרָג, מַדְרֵגָה)
 6. הוא – מובן, ביאור; היא – הסכמה, ויתור הדדי (פֵּשֶׁר, פְּשָׁרָה)
 7. הוא – עני; היא – מוסד המופקד על ניהולו של תחום מסוים (רָשׁ, רָשׁוּת)
 8. הוא – קביעה רשמית מחייבת; היא – אוסף של קביעות יסוד כאלה (חֹק, חֻקָּה)
 9. הוא – נוהל משפטי, סדרת פעולות מוגדרת; היא – צעידה ברגליים (הֲלִיךְ, הֲלִיכָה)
 10. הוא – הלוואי שכך יהיה; היא – הסכם בעל אופי הצהרתי (אָמֵן, אֲמָנָה)
 11. הוא –  מעמד בארגון; היא – תואר המציין מעמד (דֶּרֶג, דַּרְגָּה)

חזרה לחידון