כלכלה – מה יוצא דופן – פתרונות

 1. באיזו מן המילים המ"ם היא חלק מהשורש?
  ד. מְחִירוֹן
 2. איזו מן המילים אינה לקוחה מן הארמית?
  ג. קִצְבָּה
 3. איזו מן המילים אינה מופיעה בתנ"ך?
  ג. מִלְוֶה
 4. איזו מן המילים אינה מציינת אדם?
  ב. מַדָּד
 5. איזה מצמדי המילים חידש חיים נחמן ביאליק?
  ב. יצוא ויבוא
 6. אילו מראשי התיבות מותר לכתוב גם ללא גרשיים?
  ד. דּוּ"חַ
 7. איזו מן המילים מקורה בערבית?
  ב. עָמִיל
 8. איזה משמות הפעולה יוצא דופן בבניין שהוא שייך אליו?
  ד. הִתָּכְנוּת
 9. איזה מן הצירופים לא שימש אף פעם בהוראת 'חשבון עובר ושב'?
  א. חשבון זורם
 10. איזו מן המילים איננה קשורה לתחום הכלכלה?
  ד. סַרְכֶּזֶת

חזרה לחידון