עשרת הדברות לשמירת הבריאות

מתוך "לוח החבר" של המושבה מְנַחֶמְיָה

בין דפי הארכיון שלנו מצאנו את עשרת הדברות לשמירת הבריאות שהתפרסמו ב"לוח החבר" של המושבה מְנַחֶמְיָה שבדרום עמק הירדן.

את המושבה יסדו בסוף שנת תרס"א (דצמבר 1901) חמש משפחות, והיא הייתה היישוב היהודי הראשון באזור בעת החדשה. באייר תר"ף (24 באפריל 1920) התקיפו פורעים ערבים את המושבה, והיא פונתה לתקופה קצרה. תחילה היא נקראה "מלחמיה", אך בשנת תרפ"א (1921) שונה שמה למְנַחֶמְיָה על שם מנחם, אביו של הנציב העליון הרברט סמואל.

עשרת הדברות לשמירת הבריאות, מלוח החבר של המושבה מנחמיה, בדרום עמק הירדן