"שיר עוגה" מאת ר' יחיאל בן אשר

לשוננו פ, א-ב (תשע"ח)

לקריאת המאמר

במסגרת העבודה במדור שירת ימי הביניים של המילון ההיסטורי הותקנו יצירותיו של הפייטן ר' יחיאל בן אשר, שפעל בספרד במאות הארבע־עשרה והחמש־עשרה וככל הנראה היה נינו של הרא"ש. ר' יחיאל כתב בין השאר קינות כאוּבות בעקבות הפרעות שהתחוללו בטולדו בשנת קנ"א (1391) ובהן נספו רבים מבני משפחתו.

ביצירותיו של ר' יחיאל בולט שיר הבנוי בשלושה חלקים, ובפי המחבר הוא מכונה "שיר עוגה". השיר נדפס במהדורת שיריו של ר' יחיאל שהוציא פרופ' יונה דוד, אך במהדורה זו לא הוסבר מבנהו המיוחד של השיר, והנוסח דורש תיקון בכמה וכמה מקרים. השיר הועתק בכמה כתבי יד, אך רק בכתב יד אחד שהגיע לידינו (מינכן 392) הוא נשמר בצורתו המיוחדת, וכך מתאפשר לנו להבין את תבניתו הייחודית ולקבוע את הנוסח הנכון על פי מבנה השיר.