מצעד העשורים של האקדמיה ללשון העברית (אייר תשע"ח, אפריל 2018)

שבעים שנות מדינה עברית

 

לקראת יום העצמאות השבעים של מדינת ישראל אנו מפרסמים את תוצאות ההצבעה ל"מצעד העשורים".

אפשר לאפיין תקופות בתצלומים, בפזמונים, בחפצים או בפריטי לבוש, ואפשר לאפיין אותן במילים. פנינו לציבור לחגוג איתנו את שבעים שנות המדינה העברית במיזם מיוחד: "מצעד העשורים" – שבעה עשורים של מילים המסמלות את תקופתן.

דפדפנו בעיתונים, שאלנו את הזקנים, נברנו בארכיון ובנבכי הזיכרון וליקטו את המילים ש"עשו" את כל אחד משבעת העשורים בכל שטחי חיינו במדינה: בכפר ובקֶרֶת, במפעל ובדרך, בשדות הקרב, במסדרונות השלטון, במגרש הספורט ובאולמי התרבות.

האקדמיה ללשון העברית פנתה לציבור לבחור את המילים המייצגות של כל עשור. עשרות אלפי אנשים נחשפו למיזם, ומהם כ־2,000 השתתפו בהצבעה. 

העשור הראשון (תש"ח – תשי"ח | 1948 – 1958)

רוב מכריע של 57% סבר כי המילה המאפיינת את העשור היא עצמאות, 20% בחרו במילה צנע ו־10% העדיפו את המילה מעברה. שאר הקולות התחלקו בין המילים: משלט, הפוגה, כנסת ושר.

העשור השני (תשי"ח – תשכ"ח | 1958 – 1968)

39% סברו כי המילה המאפיינת את העשור היא מיתון, 22% בחרו מרכול, 16% בחרו בחללית, 13% במחזמר, 8% בחרו בפיחות ורק 2% בבכירים.

העשור השלישי (תשכ"ח – תשל"ח | 1968 – 1978)

רוב ברור של 56% בחר במילה מהפך כמילה המאפיינת של העשור, 19% בחרו במילה להיט ו־16% בחרו במילה מחדל. שאר הקולות התחלקו בין המילים מרקע, עיצומים ונבחרת.

העשור הרביעי (תשל"ח – תשמ"ח | 1978 – 1988)

רוב של 43% בחר במילה שקל כמילה המאפיינת את העשור, אחריה נבחרה המילה קלטת (22%) ומייד אחריה המילה קניון (19%). שאר הקולות התחלקו בין המילים: מניות, שדולה, יחצ"ן והיטל.

העשור החמישי (תשמ"ח – תשנ"ח | 1988 – 1998)

בעשור הזה 32% בחרו במילה תקליטור כמילה המאפיינת של העשור, קרובה אליה המילה הפרטה (26%), לאחר מכן בסדר רץ קיבלו קולות המילים: קובץ, מקוון, מדפסת, ידוען וזכיין.

העשור השישי (תשנ"ח – תשס"ח | 1998 – 2008)

המילה מסרון נבחרה ברוב ברור כמילה המייצגת של העשור השישי (48%) והרחק אחריה נבחרה המילה מרשתת (28%). את שאר הקולות קיבלו המילים: חברת הזנק, קיימות, ליבה ונווטן.

העשור השביעי (תשס"ח – תשע"ח | 2008 – 2018)

המילה יישומון נבחרה כמילה המייצגת של העשור השביעי של מדינת ישראל (53%). בפער ניכר מתחתיה נבחרה המילה פרצופונים (14%) ולאחריה המילים: תאגיד, מחלף, מתווה, בולענים ופצחן.