70 שנות מדינה עברית

המילים ש"עשו" את שבעת העשורים של ישראל – לחיי מדינת ישראל ולחיי העשורים הבאים!