מסה במלעיל או במלרע?

שתי מילים דומות משמשות בלשוננו: מָסָה במלעיל ומַסָּה – מלרע.

דוברים רבים הוגים בטעות את שתי המילים במלעיל ויוצרים ביניהן בלבול.

מָסָה במלעיל היא מילה לטינית (massa) שמשמעה חומר, ובימינו – כמות החומר בגוף כלשהו. מסה דומה למשקל, אבל שלא כמשקל היא קבועה ואיננה תלויה בכוח המשיכה הפועל על הגוף. בלשון הדיבור מסה היא כמות גדולה או מספר גדול, מעין גוש.

מַסָּה במלרע היא מילה עברית, הגזורה מן השורש נס"י, ולה שתי משמעויות:

המשמעות האחת מן התנ"ך – ניסיון, מבחן. ספר דברים מתאר את הקשיים הצפויים לבני ישראל בהגיעם לארץ המובטחת. ואולם עליהם לזכור את "הַמַּסֹּת הַגְּדֹלֹת… וְהָאֹתֹת וְהַמֹּפְתִים" (דברים, ז יט).
המשמעות האחרת נולדה בעברית החדשה והיא השכיחה בלשון ימינו: מַסָּה היא חיבור עיוני קצר בתחום הספרות או הפילוסופיה, essay באנגלית. בן־יהודה מסביר במילונו את הקשר בין מסה במשמעות זו לניסיון: "חיבור, מעשה ידי סופר המנסה את כוחו במקצוע מן המקצועות".

אם כן מָסָה קשורה בעולם החומר, ומַסָּה – במדעי הרוח.

* שודר לראשונה ברשת ב' של קול ישראל בפינה ״רגע של עברית״.