עוד על שקיעי דקדוק המקרא בעברית החיה

לשוננו פ, ג (תשע"ח)

לקריאת המאמר

מאמרה של ד"ר ורד סיידון דן באחד מחידושי המחקר של הזמן האחרון: קטגוריות דקדוק מקראיות שנעלמו כליל מלשון ימינו אבל נשרדה מהן צורה אחת או צורות אחדות.