כריכת הספר בראשית היה שפה- עוזי אורנן

בראשית היה השפה

מאת עוזי אורנן

חבר האקדמיה פרופ' עוזי אורנן טוען בספרו רחב ההיקף כי העברית שהוחייתה בסוף המאה התשע עשרה בארץ ישראל היא המשך ישיר של השפה העברית העתיקה.

העניינים הנדונים בספר:

  • תהליך הפיכת העברית לשפה מדוברת, הגידול באוצר המילים והשינויים בדקדוק;
  • הפונולוגיה: ההגיים והפונמות, גלגוליהם, מכפל העיצורים, ההגיים הנחציים, ביצוע הפונמות ב'כ'פ' והתכונות המבחינות של ההגיים ושל הפונמות;
  • הכתב העברי, שיטת הניקוד, אפיוניה וחסרונותיה, המורפולוגיה המנוסחת לפי הכתב, וכיצד אפשר לפשטה על ידי חוקי פונולוגיה נכונים;
  • עיבוד העברית במחשב והצעה לבסיס חדש לתעתיק לטיני המיוסד על מבנה המילה.

לתוכן העניינים

לרכישה