כריכת הספר העברית בראי המדינה- נתן אפרתי

העברית בראי המדינה

מאת נתן אפרתי

ספרו של ד"ר נתן אפרתי מציע התבוננות מעמיקה במעמד הלשון העברית במדינה שבדרך ולאחר הקמתה. במבוא לספר נסקרות בקצרה כמה התפתחויות, הצעות ויוזמות שחיזקו את מעמדה הציבורי של העברית בתקופת המדינה שבדרך. בפרקי הספר נבחנת ההתפתחות ההיסטורית הערכית והאידאולוגית של מעמד העברית ברשות הרבים – במסגרות הממלכתיות, הציבוריות וההתנדבותיות. מתוארים מאמציהם של מנהיגים להעמיד את העברית כערך מרכזי בעיצוב דמותה התרבותית של המדינה ומעורבותם בייסוד האקדמיה ללשון העברית כמוסד המופקד לפי חוק על חקר הלשון העברית ותקנתה. הספר עוסק גם במאבק בהשפעת הלעז ובמעמדה של הלשון הערבית בישראל בזיקה למעמד העברית. הספר מבוסס על מקורות ראשוניים: תעודות השמורות בגנזך המדינה, בארכיון האקדמיה ללשון העברית, בארכיון הכנסת ובארכיון בן־גוריון ומאמרים שפורסמו בעיתונים.

לרכישה