לקובץ PDF

שער גיליון אקדם 61

אקדם 61

תשע"ח – 2018

תוכן העניינים

  • הכינוס הבין־לאומי באקדמיה: עיונים בלשון המקרא, עמ' 1–2
  • חדש באקדמיה: אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, עמ' 1
  • מן הכתיב חסר הניקוד אל הכתיב המלא התקני מאת רונית גדיש, עמ' 3
  • חדש באתר האקדמיה: מאגר המונחים המקצועיים, עמ' 3
  • אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל מאת דורון יעקב וגליה בלבס, עמ' 6
  • "בשפה קלה ופשוטה"? – לדרך תרגומו של הרב יוסף קאפח מאת חנוך גמליאל, עמ' 7
  • מצעד המילים הישראליות: תש"ח–תשע"ח, עמ' 8