איך אומרים בפולנית פוֹטוֹסִינְתֵּזָה?

לשוננו לעם נא–נב, א (תש"ס–תשס"א), עמ' 42–44

לקריאת המאמר

בחידון הטלוויזיה "הכספת" נשאל המתמודד אם אמת שמקור המילה פוטוסינתזה בלשון הפולנית, ועל פי החידונאי זו הייתה התשובה הנכונה. צופים רבים היו משוכנעים שנפלה כאן טעות. עיון במילונים שימושיים רמז במישרין או בעקיפין על היוונית כמקור המילה.

מאמר קצר ומרתק על שאילה ישירה ושאילה עקיפה של מילים מלשונות זרות.