סיורים לילדים ובני נוער בחדר אליעזר בן־יהודה (אב תשע"ח, אוגוסט 2018)