אחרי 70 שנה – מחפשים חלופה עברית ל"אפטר" (אב תשע"ח, אוגוסט 2018)

צה"ל והאקדמיה ללשון העברית פונים לחיילים ולחיילות
למצוא מילה עברית קצרה וקולעת לחופשה קצרה

המילה "אפטר", השגורה בפי החיילים של היום והחיילים של כל העשורים הקודמים, מציינת את הרשות שניתנת לחייל לצאת מן היחידה או מן המחנה לפרק זמן מוגבל – בדרך כלל לשעות אחדות או למשך סוף שבוע. המילה 'אפטר' היא קיצור של after duty pass באנגלית, והמונח הרשמי הוא "אישור שהייה מחוץ למחנה". אולם עד היום, 70 שנים לאחר סיום המנדט הבריטי בארץ, לא נמצאה חלופה עברית קצרה וקולעת.

למשימה נרתמו אנשי דובר צה"ל, גלי צה"ל והמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

בימים אלו עולות ברשתות החברתיות ובאתרים של צה"ל, של גלי צה"ל ושל האקדמיה ללשון העברית רשומות (פוסטים) מפורטות בנושא, ובהן הפניה לטופס מיוחד באתר צה"ל שמזמין את החיילים, וגם את הציבור הרחב, להציע חלופות למילה "אפטר". אפשר להציע חלופות עד יום ראשון 12 באוגוסט.

לצורך בחירת החלופה מתוך ההצעות שיתקבלו תוקם ועדת שיפוט מיוחדת שיהיו בה נציגים מן האקדמיה ללשון העברית, אנשי הלשון של צה"ל וכן חיילים וחיילות המשרתים כיום בצבא.

המילה שתיבחר במקום "אפטר" תפורסם באמצעי התקשורת ובאתרים של שלושת הגופים המובילים את המיזם, וכך לאחר 70 שנות חופשה קצרה באנגלית יוכלו החיילים ליהנות מכמה שעות של חופשה, סידורים ועניינים אזרחיים אחרים – בעברית…

דף ההצעות באתר צה"ל: https://www.idf.il/54728/