פרופ' משה נגבי והמילה יושרה

פרופ' משה נגבי ז"ל תרם לא רק לעולם העיתונות והמשפט אלא גם לעברית.

לפרופ' נגבי מיוחס החידוש יושרה. כמו כן הוא הצר על כך שלעברית אין חלופה עברית ראויה ל-accountability וכנראה הוא שחידש את המילה אחריותיות. לפי האקדמיה המונח התקני הוא "אחריות דיווח".