לקובץ PDF

שער אקדם 62

אקדם 62

תשע"ח – 2018

תוכן העניינים

  • ערב עיון באקדמיה: העברית בחברה הערבית בישראל, עמ' 1
  • חדש בהוצאת האקדמיה: הארמית הבבלית ומסורת הטקסט של התלמוד מאת אליקים ח' וייסברג, עמ' 1
  • חדש במאגרי המילון: המחזה "צחות בדיחותא דקידושין", עמ' 2
  • תלמיד חכם — תלמיד או חכם? מאת אליקים ח' וייסברג, עמ' 3
  • מאימתי מתכננים בעברית? מאת יעקב עציון, עמ' 6
  • שרתוק — שם עברי כשר?, עמ' 7