חוק המוסד העליון ללשון העברית

לנוסח החוק באתר "נבו"
לנוסח החוק בקובץ PDF

חוק המוסד העליון ללשון העברית אושר בכנסת בשלהי שנת תשי"ג (1953), וכמה תיקונים לו הוכנסו לאחר מכן. הוא מובא כאן כמקשה אחת.

לדו"חות הכספיים לשנת 2022