חוק המוסד העליון ללשון העברית

לנוסח החוק

חוק המוסד העליון ללשון העברית אושר בכנסת בשלהי שנת תשי"ג (1953), וכמה תיקונים לו הוכנסו לאחר מכן. הוא מובא כאן כמקשה אחת מתוך הספר "האקדמיה ללשון העברית בת חמישים" שפרסמה האקדמיה בשנת תשס"ו.