איור של הדמות מיסטר בין והכיתוב: הדיוט? אידיוט?

הדיוט ואידיוט

הֶדְיוֹט הוא אדם פשוט שאינו מומחה בתחום מסוים או שאינו בעל מעמד מיוחד. המילה משמשת בעיקר בלשון הגבוהה.

המילה אִידְיוֹט משמשת כיום בעיקר בלשון הדיבור ככינוי גנאי לטיפש.

הדמיון בין שתי המילים איננו מקרי – שתיהן התגלגלו אל העברית ממילה יוונית אחת: idiotes. משמעות המילה ביוונית היא 'אדם פשוט', 'שאיננו מומחה', 'שאינו איש ציבור'. בתקופת חז"ל נשאלה המילה לעברית ישירות מן היוונית במשמע 'פשוט', 'עממי' וכדומה, והיא מוכרת שם בייחוד בצירוף 'כוהן הדיוט' (כוהן פשוט, כוהן רגיל) לעומת 'כוהן גדול'.

בעברית החדשה נשאלה שוב המילה לעברית בתיווך לשונות אירופה, הפעם בהוראה שקיבלה מאוחר יותר בלטינית ובלשונות אחרות לציון דרגה נמוכה של מנת משכל, ומכאן 'טיפש גמור'.