כריכת כרך שמונים ושניים של לשוננו.

גיליון חדש של "לשוננו"