עוזי אורנן

חבר האקדמיה פרופ' עוזי אורנן, שנולד בירושלים בשנת תרפ"ג (1923) להורים אנשי חינוך ואוהבי עברית, הוא מבכירי הבלשנים בארץ. בגלל פעילותו בארגון האצ"ל אסרוהו הבריטים והגלוהו למחנות המעצר באפריקה. שם התחיל ללמד דקדוק עברי, ושם התגבש ספרו בעל הגישה הייחודית "דקדוק הפה והאוזן". אחר כך פרסם מחקרים וספרים רבים, ואחד הידועים בהם הוא "המשפט הפשוט".

אורנן מספר בעברית הנאה והקולחת שלו על ילדותו בירושלים ובתל אביב, על ימיו במחתרת, על שנותיו כתלמיד וכמרצה באוניברסיטה העברית, על פעילותו באקדמיה ללשון העברית, ומעט גם על פעילותו הציבורית.

הריאיון נערך בי"ב בסיוון תשע"ז, 6 ביוני 2017. המראיין: ד"ר גבריאל בירנבאום.