הודעה שנייה של האקדמיה בעניין ההוראה באנגלית

א. האקדמיה ללשון העברית החליטה להידרש לנושא ההוראה באנגלית באוניברסיטה העברית לא בעקבות הכתבה העיתונאית של י' יפרח בעיתון "מקור ראשון" אלא בעקבות מה שאמר סגן נשיא האוניברסיטה בריאיון בגלי צה"ל ביום א' כ"ד בכסלו תשע"ט (2 בדצמבר 2018). להלן מובאים דבריו בריאיון (השאלות של העיתונאי מודגשות, דברי סגן הנשיא בכתב רגיל):

נכון להבוקר עם ישי שנרב: ריאיון עם סגן נשיא לבין־לאומיות של האוניברסיטה העברית, פרופ' אורון שגריר

[…] ובמסגרת תפקידך הזה אתם חושבים שנכון יותר שהלימודים בתואר השני ובתואר השלישי ייערכו באנגלית בלבד?

אנחנו חושבים שזאת תהיה הכשרה טובה יותר לתלמידים במחלקות שמתאימות לכך וירצו בכך ללמוד באנגלית. אני רק רוצה לתקן – אנחנו לא קיבלנו שום החלטה בנידון, ההחלטה שקיבלנו הייתה אישור לפקולטה לחקלאות שביקשה ללמד את התארים המתקדמים למוסמך ודוקטורט בעתיד באנגלית.

זאת אומרת, אישרתם לפקולטה לחקלאות, אבל אתה אומר שאתם רואים את זה כמהלך נכון ואולי תחילו את זה על כל האוניברסיטה

כן, אנחנו לא נחיל, אבל אנחנו בהחלט נעודד ונאשר ליחידות שנחשוב שזה מתאים שילמדו באנגלית לעשות את זה, כי העולם נע בכיוון הזה. העולם המדעי מתנהל כמעט כולו באנגלית, ומצד אחד אנחנו חושבים שהכשרה טובה יותר של התלמידים שלנו שממשיכים להיות חוקרים היא לתת להם הכשרה באנגלית כבר בשלבים מוקדמים, ומצד שני אנחנו רואים יותר ויותר תלמידים בין־לאומיים שמגיעים אלינו ואנחנו רוצים לתת להם פתרונות.

בעצם היום, אם יש תלמידים זרים […] זה אומר שאתם צריכים להכפיל את הקורסים? הקורס נלמד גם בעברית וגם באנגלית?

אז, תראה, קודם כול השינוי הוא לא כזה דרמטי. כבר היום חלק גדול מה… בוודאי בתוכניות הדוקטורט שלנו, הסמינרים, חלק מהשיעורים, ניתנים כבר באנגלית. זה לא שאנחנו עושים פה איזשהו שינוי דרמטי.

זה שינוי מאוד דרמטי כי שם האוניברסיטה הוא האוניברסיטה "העברית" [מצרף את אבשלום קור ומדבר איתו; מצטט בפניו את נימוקי סגן הנשיא]

אני רוצה להוסיף אולי, תסלחו לי, שזאת לא החלטה של האוניברסיטה העברית, זאת החלטה של ממשלת ישראל שהחליטה באמצעות ות"ת/מל"ג לעודד בחמש השנים הקרובות, בתוכנית החומש שלה, את הבין־לאומיות, וזה חלק מהתוכנית הזאת וזה קורה כאמור בכל העולם. דרך אגב, גם צרפת החליטה החודש להגביר את הבין־לאומיות שלה ולהכפיל את מספר הסטודנטים ואת מספר התוכניות שניתנות באנגלית. יחד עם זאת אנחנו כן מכירים בחשיבות העברית, בחשיבות טיפוח העברית, בחשיבות מדעי הרוח, אני עצמי בא ממדעי הרוח – אנחנו הכפלנו, הנהלת האוניברסיטה הכפילה בחמש שנים האחרונות את מספר התקנים שניתנים בתחומים האלה ואנחנו צריכים לאזן בין שתי מגמות: אחת, כמו שאבשלום קור מדבר עליה, של טיפוח העברית וחשיבות העברית שאנחנו מכירים בו(?), ומצד שני אנחנו צריכים להכשיר את התלמידים שלנו כדי להשתלב בעולם המדעי הבין־לאומי, אחרת אנחנו נישאר מאחור, זה מאוד פשוט.

אבשלום? [המשך ריאיון, כולל מלחמת השפות בטכניון]

פרופ' שגריר, שיאמרו לך "עברי דבר עברית", אתה חושב שזה דבר שיכול להיגרר באמת להפגנות ולפולמוס כמו שהיה אז?

לא, אני לא חושב. אנחנו לא הופכים את ההוראה באוניברסיטה העברית באנגלית, התארים הראשונים ממשיכים וימשיכו להילמד בעברית, אני מניח שחלק גדול גם מהתארים המתקדמים, כולל כל התארים הלא־מחקריים, המוסמך הלא־מחקרי גם ימשיך בעברית. אני גם רוצה להזכיר שבמקומות אחרים בארץ כמו במכון ויצמן מלמדים מזמן בתארים המחקריים המתקדמים באנגלית. אני לא רואה פה כאמור, כמו שאמרתי, שינוי דרמטי. יש שינוי הדרגתי והוא ייעשה, ולא רק – כמו שאמרתי, זה גם החלטת ממשלה, אנחנו רואים אבל גם את הביקוש מתלמידים. אני אולי רק אגיד שבעשר השנים האחרונות כל התלמידים שלי – מעל עשרה תלמידים במוסמך ודוקטורט – כולם כתבו את התזות שלהם באנגלית, וזה לא בגלל שאני ביקשתי מהם אלא בגלל שהם רצו לכתוב באנגלית כי הם מבינים שההכשרה המוקדמת שלהם באנגלית תגביר את הסיכויים שלהם להשתלב טוב יותר באקדמיה בעתיד. ואנחנו חייבים לתת להם את התנאים הנכונים לעשות את זה.

עד כאן לשונו.

אין צורך לפרש את דבריו של סגן הנשיא. הם ברורים דיים. הכול מוליך אל ההוראה באנגלית בשלבים.

ב. האקדמיה שמחה שנשיא האוניברסיטה העברית פרופ' אשר כהן ראה לקבוע בשיחתו עם נשיא האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר ביום ד' כ"ז בכסלו תשע"ט (5.12.2018) שאין לאוניברסיטה תוכנית להנהיג הוראה באנגלית לתלמידי המקצועות העיוניים. העמדה הזאת הובהרה חלקית, אם לנקוט לשון המעטה, במכתב שפרסמו רקטור האוניברסיטה פרופ' ברק מדינה וסגן הנשיא פרופ' אורון שגריר, מיום ה' כ"ח בכסלו תשע"ט (6.12.2018). עם זאת האוניברסיטה מותירה "איים" להוראה באנגלית במסגרות ובתנאים שונים, יש לקוות שהאיים לא יתרחבו ליבשות.

אין האקדמיה ללשון העברית נלחמת חלילה באוניברסיטה העברית, שטובי מוריה היו המובילים בכינון האקדמיה ורבים מאנשי האוניברסיטה הם חברי האקדמיה. וכה אמר פרופ' חיים יהודה רות בהיותו רקטור האוניברסיטה בשנת 1941: האוניברסיטה העברית מלמדת את תלמידיה לא רק עברית אלא מלמדת אותם "לדבר בלשון המדעים".

אנחנו ממלאים את תפקידנו ונמשיך כל הימים בבקשת טובת העברית וטובת האוניברסיטה העברית היקרה לכולנו ונתמיד בעמידה על משמר העברית.

חג חנוכה שמח