שבוע השפה העברית ב"ביאליק" חולון

בית הספר "ביאליק" חרת על דגלו את המשפט "שפה בונה אדם, עם, עולם".

בשבוע השפה העברית תשע"ט נערכו פעילויות חווייתיות מגוונות ובהן נחשפו התלמידים למילים שחידשו ח"נ ביאליק ואליעזר בן־יהודה והעשירו את העברית.

כדי להכיר ולהוקיר את תרומתה של האקדמיה ללשון עברית, התלמידים בנו מגדל ממכלי חלב שעל כל אחד מהם מילה שחודשה באקדמיה.

שבוע השפה העברית תשע"ט בית הספר "ביאליק" חולון