כריכת ספרו של נתן אפרתי מלשון יחידים ללשון אומה

מלשון יחידים ללשון אומה

באתר חנות הספרים נמכר כעת במחיר מבצע ספרו של נתן אפרתי מלשון יחידים ללשון אומה: הדיבור העברי בארץ ישראל בשנים תרמ"ב–תרפ"ב (1881–1922).

הספר בוחן מקרוב את התהליך המופלא והמרתק של הפיכת העברית משפה שהיא נחלתם של יחידים לשפתה של אומה ושל חברה. המחבר רוקם עלילה רבת פרטים ודמויות על תהליך השתרשותה של העברית בארץ.

לרכישת הספר – כעת במחיר מבצע