מלחמת שִׁמְשׁוֹם בחוֹלְיוֹם

לשוננו לעם מב, ה (תשנ"א), עמ' 189–190

בתוך שאר המילים האבודות שהוצעו לשימוש ולא הגיעו אפילו לחיי שעה, נמצאות שתי רשימות מילים של פרופ' יוסף קלוזנר ושל קדיש סילמן. שתיהן התפרסמו בכרך הראשון של לשוננו בשנת תרפ"ט (ראו בתמונה).

הן קלוזנר הן סילמן ביקשו לעשות כמעשיהם של עמי המערב באירופה בשינוי צורה ולקרוא שמות עבריים לימות השבוע.

לקריאת המאמר

צילום משנת תר"ת של שמות ימות השבוע