איור חתול חמוד עם כיתוב "אני לא מבקש יותר מדי"

יותר מדי ומדי פעם

הכתיב המלא הרווח של הצירופים יוֹתֵר מִדַּי ומִדֵּי פַּעַם ביו"ד אחרי המ"ם – "מידי פעם" ו"יותר מידי" – הוא טעות. כדֵי להבין את הטעות נבדוק ממה מורכבות המילים מִדַּי ומִדֵּי:

שתי המילים הן צירוף של מילית היחס מִ־ (מן) והמילה דַּי או דֵּי (צורת הנסמך של דַּי). בכתיב המלא אין כותבים יו"ד אחרי מילית היחס מִ־, וכשם שנכתוב 'מתל אביב', 'מזמן' (ולא "מיתל אביב", "מיזמן"), כך גם נכתוב מדי פעם, יותר מדי.

חשוב שלא לבלבל בין מִדֵּי ומִדַּי ובין מילים דומות שגם הן מורכבות ממילית היחס מִ־, אך בהן באה יו"ד אחרי המ"ם בשל היו"ד העיצורית התחילית שלהן:

  • מִיְּדֵי (מידי) = מן + יְדֵי, 'מן הידיים של', למשל: 'קיבלתי את זה מידי סבתי'.
  • מִיָּד (מיד) = מן + יָד, 'מן היד של', למשל 'קניתי רכב מיד ראשונה'.
  • מִיָּד (מייד) = תואר פועל המורכב מצירוף מן + יָד במשמעות 'עכשיו', 'ברגע זה'.
  • מִיָּדִי (מיידי) = שם תואר שנוצר מתואר הפועל מִיָּד (מייד) + ־ִי, באותה משמעות – 'עכשיו', 'ברגע זה'.