לקובץ PDF

אקדם 63

אקדם 63

תשע"ט – 2019

תוכן העניינים

  • יום העברית תשע"ט – בסימן #עברית שפה חדשנית, עמ' 1
  • אירועים שהיו: ערב לציון 80 שנה ל"כוכבים בחוץ" מאת נתן אלתרמן; ערב עיון לכבוד ד"ר יחיאל קארה; אירוע לציון מילון הביטוח, עמ' 1
  • מילים כהווייתן – על המשקל ועל מבנה ההברות מאת אורה (רודריג) שורצולד עמ' 2
  • על כתובת חנניה מירושלים מאת אלכסיי יודיצקי, עמ' 3
  • הערות על לשונו של עגנון אגב קריאה ב"תמול שלשום" מאת גבריאל בירנבאום, עמ' 6
  • התעוררות היפהפייה הנרדמת מאת עמוס עוז ז"ל, עמ' 7
  • יום העברית תשע"ט בבתי הספר, עמ' 8