ברכות לחברים החדשים באקדמיה (אדר א' תשע"ט, פברואר 2019)

בישיבת מליאת האקדמיה ביום כ"ט בשבט תשע"ט, 4 בפברואר 2019, נבחר ד"ר חנוך גמליאל לחבר מלא באקדמיה לאחר שנתיים שבהן היה חבר יועץ. המשורר והסופר מירון איזקסון וחוקר הלשון ד"ר אורי מור נבחרו לחברים יועצים.

ד"ר חנוך גמליאל הוא ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג. תחום מחקרו הוא העברית שבהשפעת הערבית וחוכמת הלשון בימי הביניים בפרט במרחב האשכנזי. באקדמיה הוא חבר בוועדת הדקדוק.

מירון ח' איזקסון פרסם שנים עשר ספרי שירה ושישה ספרי פרוזה. הוא משמש פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת בר־אילן, בעל טור בעיתון, פעיל בשדה הספרות והתרבות ובתחום היחסים בין דתיים לחילוניים. איזקסון הוא נינו של ד"ר אהרן מזיא שהיה נשיא ועד הלשון העברית.

ד"ר אורי מור הוא מרצה במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. מתחומי מחקרו: לשון חז"ל, העברית והארמית בימי הבית השני, תקן ונורמה בלשון; העברית החדשה המוקדמת, לשון ומגדר. ספרו "עברית יהודאית: לשון התעודות העבריות ממדבר יהודה בין המרד הגדול למרד בר כוכבא" יצא בהוצאת האקדמיה בשנת תשע"ו.