איור כלב שחור גדול וכלב חום קטן מחזיק כפפות איגרוף עם כיתוב "מה תהיה החלופה העברית לאנדרדוג?"

מחפשים חלופה עברית ל"אנדרדוג"

אנדרדוג הוא כינוי לאדם או לקבוצה של אנשים הנחשבים בעלי הסיכויים הנמוכים יותר לנצח בעימות, בתחרות וכיו"ב.

מקור הביטוי בארצות הברית בעולם תחרויות הכלבים. אנדרדוג היה הכינוי לכלב שהפסיד בקרב (הוא שכב על הרצפה ומעליו רכן הכלב המנצח – top dog), ומשם הושאל למשמעות המוכרת כיום – מי שנמצא מלכתחילה בעמדה נחותה יותר וצפוי להפסיד. בעברית המונח משמש בעיקר בספורט ובפוליטיקה אך גם בתחומים אחרים.

אל האקדמיה ללשון הגיעו פניות למצוא למילה זו חלופה עברית, והוועדה למילים בשימוש כללי פנתה אל הציבור הרחב להציע הצעות ולהעלות רעיונות.

לפי המשמעות של המושג, מילים הקשורות ל'פחוּת" ו"נחוּת" או "הפסד" מתאימות פחות.

עדכון

הוועדה למילים בשימוש כללי דנה בהצעות הרבות שהתקבלו, וסברה שלא תוכל להציע הצעה ברוח המילה אנדרדוג שהיא בבחינת עגה. בסופו של דבר הוחלט להגיש למליאת האקדמיה את ההצעה דל־סיכוי וכנגדה את ההצעה רב־סיכוי תמורת פייבוריט (favorite). בישיבת מליאת האקדמיה בסיוון תש"ף, יוני 2020, אושרה הצעת הוועדה.